چگونه تشخيص دهيم كه زن باردار پسر در شكم دارد يا دختر …

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 21 نوامبر 2017

چگونه تشخيص دهيم كه زن باردار پسر در شكم دارد يا دختر؟(از كتاب قانون در طب)

1- زني كه بار شكمش پسر است، در قياس با زني كه جنس دختر را در بر دارد، رنگ و رويش خوب و زيباتر

است،

2- پرتحرك و

3- سبك خيزتر

4- پوست بدنش صاف تر

5- اشتهاي خوراكش بيشتر و

6- پيامدهاي بارداري در او سبك تر است

7- در طرف راستش احساس سنگيني مي كند، زيرا اكثرا جنين نر از تخمه اي مايه مي گيرد كه به طرف راست

زِهدان ريخته است و

8- هرگاه جنين شروع بحركت كرد، از طرف راست زِهدان حركت مي كند

9- هنگامي كه براي اولين بار حجم ***** زني كه جنين نر در شكم دارد افزوده مي شود و تغيير رنگ مي دهد و

بويژه نوك ***** رنگ عوض مي كند، اين تغييرات از ***** راست شروع مي شود.

10- شير در وهله اول به ***** طرف راست مي رسد و شير ابتدا در ***** راست مي تراود

11- نوك ***** زني كه بارش جنين نر است بيشتر به سرخرنگي مي زند نه به سياهرنگي

12- اگر زن ، جنين نر در شكم دارد، شيرش را آزمايش كنيم گوا هي مي دهد . زن كه جنين نر در شكم دارد اگر

شير پستانش را بر قطعه آين هاي بدوشد و در آفتاب نگاه كند، گويي قطره جيوه يا دانه مرواريد است كه مي درخشد،

گير نمي كند و به راحتي فرو مي آيد

13- زني كه جنين داخل شكمش پسر باشد، رگ هاي پايش به سرخي تمايل دارند نه به سياهي و

14- نبض دست راستش پرتر و پياپي تر از نبض دست چپ است )النبض الأيمن منها أشد امتلاء و تواتر اً(

نسخه هاي عربي

15- گويند اگر زن باردار در حالي كه ايستاده است و مي خواهد راه برود، اول پاي راست را حركت داد نشان آن

است كه بچه نرينه است و اين مساله تجربه شده است

16- هرگاه مي خواهد برخيزد بر دست راست تكيه مي دهد و برمي خيزد

17- چشم راست زني كه جنينش پسر است از چشم چپش سبك تر حركت مي كند و سريع تر مي گردد

18- جنين نر بعد از سه ماه در زِهدان مي جنبد در حاليكه جنين مادينه پس از چهار ماه در زِهدان به حرك ت در

مي آيد

19- گويند آزماي ش ديگري هست كه به وسيله آن مي توان جنين نرينه را از جنين مادينه بخوبي تشخيص داد، و

آن اين كه يك مثقال زراوند ، ساييده و گرد مانند شود و با عسل بسرشد و كمي پشم سبزرنگ بدان بيالايند و ناشتا

در فرج زن گذارند و تا نيم روز بيرون نيا ورند، اگر آب دهان مزه شيرين داد جنين پسر است و اگر احساس تلخ

مزگي در دهان داشت جنين دختر است و اگر آب دهان هيچ تغييري نكرد، معلوم مي شود كه زن باردار نيست .

نمي توانم اين آزمايش را صد در صد صحيح بدانم و بايد بيشتر آزموده شود و بيشتر در اين باره پژوهش گردد

تا سبب دانست ه شود . بويژه در اين كه چگونه و چرا دليل بر وجود جنين نر يا ماده دارد؟ و چگونه و چرا برضد اين

حالات دليل بر نبودن جنين در شكم است؟ آنچه در حال وجود جنين نر در شكم مادر آشكار است،

20- پيدايش قَرحه زياد در ساق پاي مادر است و

21- ساق پاي مادر به ورم هاي زيادي گرفتار مي شود

احتمال مي رود زني كه جنين نرينه در شكم داشته باشد اما جنين ناتوان و كم مايه باشد، پيامدهاي بارداري در قياس با زني كه جنين مادينه سالم و نيرومند در شكم دارد بدتر و شديدتر بر او روي آورند.

22- خونريزي زايچگي) نفاس) در مادري كه پسر زاييده است، در بيست و پنج تا سي روز است و مادر پاك مي شود، اما خونريزي زايچگي در مادري كه دختر آورده است، از سي و پنج روز تا چهل روز دوام مي يابد و اين

حالت اكثراً درست است.

در خصوص شناختن جنين كه نرينه يا مادينه است (از كتاب ذخيره خوارزمشاهي)

خواجه ابوعلي سينا رحِمه الله مي گويد : در اين سخن نظر است و اين را به تجربت حاجت است و مدت نفاس از پس فرزند نرينه بيست وپنج روز يا سي روز و از پس مادينه سي و پنج روز تا چهل روز ميباشد

Article source: http://www.roozmenu.com/showthread.php?t=6811

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش کامل آشپزی و شیرینی پزی نسخه جدید آموزش کامل آشپزی و شیرینی پزی نسخه جدید مجموعه اول هنر آشپزی؛ نان و شیرینی کتاب هنر آشپزی و شیرینی پزی رزان
     

انواع غذا،سالاد،دسر،آش،شیرینی،63 نوع غذای ایرانی

آموزش کامل آشپزی و شیرینی پزی نسخه جدید

مجموعه‌ای شامل بیش از 300 کتاب هنر آشپزی با موضوع تهیه انواع نان، شیرینی و کیک

کامل ترین مجموعه دستور پخت غذاهای ایرانی و خارجی

     
12,900 تومان خرید  آموزش کامل آشپزی و شیرینی پزی نسخه جدید 13,900 تومان خرید آموزش کامل آشپزی و شیرینی پزی نسخه جدید 24,000 تومان خرید مجموعه اول هنر آشپزی؛ نان و شیرینی 31,000 تومان خرید کتاب هنر آشپزی و شیرینی پزی رزان
     
     
               
عکس محصول      
     
کتاب دایره المعارف آشپزی و شیرینی پزی      
     

کتاب جامع آشپزی و شیرینی پزی و سفره آرایی

     
     
30,800 تومان خرید کتاب دایره المعارف آشپزی و شیرینی پزی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code